CRI Online

تمایل چین برای تقویت همکاری مدیریت قانونی با طرف‌های مختلف

GMT+08:00 || 2018-07-04 15:29:27        cri

با توجه به مجمع بین‌المللی همکاری حاکمیت قانونی پیشنهاد "یک کمربند- یک جاده" که اخیرا در پکن برگزار شد، لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین 3 ژوییه (12 تیر) در نشست خبری اظهار داشت: در بیانیه روسای مشترک که در این مجمع منتشر شد آمده است: بر اساس اصول مذاکره مشترک، ساخت مشترک و بهره‌مندی مشترک، اصل همکاری برای اجرای حاکمیت قانونی را توسعه بخشیده و به طور فعال از درگیری‌ها پیشگیری کرده و به درستی اختلافات را حل و فصل کنند تا برای پیشنهاد یک کمربند- یک جاده پایه قانونی و تضمین سازوکار محکم‌تر فراهم شود.

از 2 تا 3 ژوییه، مجمع بین‌المللی همکاری مدیریت قانونی یک کمربند- یک جاده در پکن برگزار شد. لو کانگ در معرفی وضعیت مربوط اظهار داشت: مجمع بین‌المللی همکاری حاکمیت قانونی یک کمربند- یک جاده با تلاش وزارت خارجه و پژوهشگاه قانون گذاری چین پیش از ظهر امروز به تازگی به پایان رسید، در این مجمع یک بیانیه روسای مشترک منتشر شد.

لو کانگ همچین اشاره کرد: چین تمایل دارد همراه با طرف‌های مختلف، همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری ها در حاکمیت قانونی بین‌المللی را تقویت بخشیده و ساخت پیشنهاد یک کمربند- یک جاده را به پیش سوق دهند و در این زمینه ترویج توسعه بیشتر صورت گیرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید