CRI Online

دیدار شی جین پینگ با رییس کمیسیون فدراسیون روسیه

GMT+08:00 || 2018-07-04 21:36:33        cri

روز چهارم ژوییه شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در پکن در گفت و گو با والنتیا ماتوینکو رییس کمیسون فدراسیون روسیه گفت: در حال حاضر، روابط چین و روسیه در بهترین زمان تاریخی خود قرار دارد که یک الگوی تبادلات میان کشورهای بزرگ و همسایه ایجاد کرده است. دو طرف باید با غنیمت شمردن این موقعیت و حفظ این روابط مشارکتی راهبردی، همانند گذشته از منافع کلیدی یکدیگر قاطعانه پشتیبانی کرده و با مشارکت فعالانه در امور بین المللی و مدیریت جهان، سهم مهمی برای صلح و ثبات جهان ادا کنند.

رییس جمهوری خلق چین خاطر نشان ساخت: امیدواریم دو طرف با اجرای جدی شناخت های مشترک؛ ادامه نوآوری ایده و الگوی همکاری، به دستاوردهای جدید همکاری ها در ابعاد مختلف یاری کنند و برای دو کشور و مردم آن ها رفاه همراه آورند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید