CRI Online

بانک سرمایه گذاری آسیا فعالانه از پیشنهاد یک کمربند یک جاده حمایت می‌کند

GMT+08:00 || 2018-07-02 15:31:35        cri

جین لی چیون رییس بانک سرمایه گذاری تاسیسات زیربنایی آسیا روز دوشنبه 2 ژوئیه در پکن اظهار کرد که این بانک فعالانه از پیشنهاد یک کمربند یک جاده حمایت می کند و ظرف دو و نیم سال بعد از تاسیس، بیش از 5 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری را به تصویب رسانده است. وی اعلام کرد که در حال حاضر همه پروژه های سرمایه گذاری بانک سرمایه گذاری آسیا در کشورها و مناطق مسیر یک کمربند یک جاده است.

وی همین روز در سخنرانی خود در مجمع بین المللی همکاری مدیریت قانونی اظهار کرد که پیشنهاد یک کمربند یک جاده مطرح شده از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور چین اکنون عملاً به همکاری بین المللی تبدیل شده و به پیشرفتهای چشمگیری نایل آمده است. برگزاری این مجمع برای شناخت همه جانبه تر و صحیحتر طرفهای مختلف درباره این پیشنهاد کمک کننده است.

جین لی چیون افزود: بانک سرمایه گذاری آسیا ظرف دو و نیم سال بعد از تاسیس، مورد تایید و پسند گسترده جامعه بین المللی قرار گرفت. در حال حاضر تعداد اعضای این بانک از 57 به 87 افزایش یافته است. سرمایه گذاری در پروژه های بانک سرمایه گذاری آسیا به سرعت افزایش یافته، بیش از 5 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه گذاری را به تصویب رسانده و بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری عمومی و خصوصی به تأسیاست زیرساختی وارد کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید