CRI Online

پایبندی به آرمان ها

GMT+08:00 || 2018-06-27 09:17:18        cri

نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در اکتبر سال 2017 برگزار شد. پایبندی به آرمان نخستین و دستیابی به این رسالت برای برافراشته نگه داشتن پرچم سوسیالیسم با ویژگی های چینی، پیروزی قاطع در ساخت جامعه ای نسبتا مرفه و جامه عمل پوشاندن به رویای چین به منظور شادابی سراسری مردم چین، از محورهای اصلی کاری این کنگره بود که به آن اشاره شد.

چین اکنون در تلاش است تا در بازه زمانی مطرح شده به این رسالت خود دست یابد.

دیدگاه شما به عنوان فردی که خارج از این میدان قرار دارید پیرامون حزب کمونیست چین و راهکارها و تدابیرش چیست؟ آیا دولتمردان چین گفتار خود را به عمل می رسانند؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید