CRI Online

دیدار شی جین پینگ با وزیر دفاع آمریکا

GMT+08:00 || 2018-06-27 21:09:54        cri

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین 27ژوئن در تالار خلق بزرگ با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمرکا دیدار کرد.

شی جین پینگ گفت جهان امروز در دوران توسعه و تعدیل بزرگ قرار دارد، چند قطبی شدن جهان و جهانی شدن اقتصاد بطور عمیق توسعه یافته و وابستگی کشورها به یکدیگر نزدیک تر شده است.مردم چین کشور نیرومند سوسیالیستی و مدرن می سازند، اما ما بر راه توسعه مسالمت آمیز پایبند هستیم و در راه توسعه طلبی و استعمار قدم نمی زنیم. روابط چین و آمریکا یکی از مهم ترین روابط دوجانبه جهان است. تاریخ و واقعیات نزدیک 40ساله پس از برقراری روابط سیاسی چین و آمریکا نشان داده است، اگر روابط چین و آمریکا به خوبی توسعه یابد، برای مردم دو کشور و جهان رفاهی ایجاد کرده و برای صلح و ثبات و شکوفایی جهان و منطقه سودمند است. چین و آمریکا در ابعاد گسترده منافع مشترکی دارند، وجوه مشترک دو طرف از اختلافات بیشتر است. آقیانوس آرام پهناور جای کنجایش دو کشور چین و آمریکا و کشورهای دیگر دارد. دو طرف باید بر اصل احترام یکدیگر و همکاری برد-برد پیشرفت روابط دو کشور را به پیش سوق دهند.

رییس جمهور چین افزود ضمن توجه به منافع مشترک چین و آمریکا ، نباید اختلافات فیمابین ردو طرف را نادیده گیریم.در مسائلی مربوط به حق مالکیت و تمامیت ارضی ، برخورد ما قاطع و روشن است. هیچ اینج از سرزمین که از اجداد ما باقی مانده ، از دست نمی دهیم ، هیچ چیزی مال دیگران را نمی خواهیم.

شی جین پینگ در اشاره به روابط ارتش دو کشور گفت در سالهای اخیر روابط ارتش دو کشور به خوبی توسعه یافته است، تقویت سازوکار تبادلات دو ارتش در سطوح مختلف برای از بین بردن شبهات و جلوگیری از سوء تفاهم و قضاوت اشتباه و رویدادهای غیر مترقبه مفید است.

ماتیس از دیدار شی جین پینگ با وی تشکر کرد و گفت آمریکا به روابط دو کشور و دو ارتش بسیار اهمیت می دهد، روابط دو ارتش در روابط دو کشور جایگاه و نقش بسیار مهمی دارد. آمریکا تمایل دارد تحت هدایت تفاهمات مهم رهبران دو کشور ، رایزنی راهبردی را تقویت بخشد، همکاری با سود متقابل را گسترش دهد ، با کنترل و مدیریت اختلفات از درگیری و تقابل خودداری کند تا روابط دو ارتش به عامل سازنده در توسعه روابط دو کشور تبدیل شود.

ماتیس درود رییس جمهور ترامپ به شی جین پینگ را ابلاغ کرد، شی جین پینگ نیز از ماتیس خواست درودش به رییس جمهور ترامپ را برساند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید