CRI Online

بدترین ماه سال؟

GMT+08:00 || 2018-06-20 19:04:35        cri

مردم چین در دوران گذشته بر این باور بودندکه ماه پنجم به تقویم کشاورزی این کشور، بدترین ماه در سال است. آن ها برای این که شیطان را از خود برانند کارهای مختلفی انجام می دادند مثل آویزان کردن نقاشی قهرمانان افسانه ای، جمع آوری داروهای گیاهی و یا شرکت در مسابقات قایق رانی ...

البته مناسبت اصلی این روز را که به عید "قایق اژدها" و یا عید "دوان وو" معروف است، بزرگداشت شاعری به نام "چو یوان" می دانند. مردم چین در این روز غذایی سنتی به نام "زون زی" می خورند که به داستان چویوان ارتباط دارد. (قصه این شاعر را می توانید در سایت رادیو جست و جو کنید.)

در هر حال آن چه مورد توجه است، تبدیل کردن هر مناسبتی حتی اگر بدترین باشد، به یک روز شاد و برپایی جشن و گشت و گذار و دید و بازدید در چین است.

آیا شما هم در کشور خود چنین آیینی دارید؟ رسم شما در برگزاری چنین مناسبت هایی چیست؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید