CRI Online

نقش فرهنگ در راهبرد یک کمربند و یک جاده

GMT+08:00 || 2018-06-11 14:42:26        cri

چندی پیش نمایشگاه بین المللی صنایع فرهنگی چین در مرکز نمایشگاه شهر شن جن برگزار شد. تعداد شرکت کنندگان در این دوره از نمایشگاه به 115 رسید که در مقایسه با دوره قبلی 37 درصد افزایش یافت.

این دوره از نمایشگاه پیرامون راه توسعه با کیفیت بالا و موضوع غنی، به ارتقای سطح بازاری، جهانی و حرفه ای شدن اهمیت می دهد و تلاش می کند کیفیت، کارایی و نفوذ خود را ارتقا دهد.

مساحت غرفه های این دوره از نمایشگاه به 105 هزار متر مربع رسید که شامل 9 غرفه مانند غرفه صنایع فرهنگی، فیلم، کارتون و بازی، غرفه یک کمربند- یک جاده، غرفه نوآوری فرهنگی و میراث فرهنگ معنوی است.

برای نخستین بار در این نمایشگاه تاسیس شده است که نتایج توسعه فیلم چین پس از برگزاری هجدهمین دور کنگره کمیته دایمی حزب کمونیست چین را نشان می دهد.

مساحت غرفه های خارجی 20 درصد از مجموعه نمایشگاه را تشکیل می دهد که 115 نماینده از 40 کشور در آن شرکت کردند. این رقم در مقایسه با دوره قبل 37 درصد افزایش یافته است. این دوره از نمایشگاه نیز 19 هزار و 500 نفر از خریداران خارجی را دعوت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه قبلی 1500 نفر افزایش یافته است.

در این نمایشگاه ، طرح یک کمربند و یک جاده بارها مطرح شده است و فرهنگ در روند ایجاد یک کمربند و یک جاده چه نقشی دارد و بر آشنایی جهان با فرهنگ چین چه تاثیر دارد؟

یک کمبر بند و یک جاده شامل نوار اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم است که از سو شی جین پینگ رییس جمهوری چین مطرح شده است.

در نمایشگاه بین المللی صنایع فرهنگی، حمله یک کمربند و یک جاده به موضع مورد بحث گرم تبدیل شده است. غرفه مخصوص یک کمربند و یک جاده نیز برای دومین بار در این نمایشگاه ایجاد شد که 106 ارگان از 35 کشور و منطقه مانند روسیه، مصر، پاکستان، کره جنوبی، ژاپن در این غرفه شرکت کردند. هدف از این اقدام تقویت مبادلات بین کشورهای مسیر یک کمربند و یک جاده و تحقق منافع متقابل و برد و برد از طریق تجارت فرهنگی اعلام شده است.

منطقه سین جیانگ به عنوان پایگاه مهم در اجرای راهبرد یک کمبربند و یک جاده، از نقطه کلیدی نوار اقتصادی جاده ابریشم به شمار می رود. محتار مهسوتی رییس اداره فرهنگی منطقه خودمختار اویغورنشین سین جیانگ گفت، مبادلات فرهنگی همواره از محوریت جاده ابریشم است. وی گفت: به نظرم، در ایده آل یک کمربند و یک جاده، فرهنگ، پل برقراری ارتباطات بین مردم کشورهای مسیر جاده ابریشم است. جاده ابریشم قدیمی اگرچه یک جاده تجاری بود، ولی مبادلات فرهنگی، فنی و انسانی همواره از بخش مهم در این جاده به شمار می رفت.

شناسایی فرهنگی و مبادلات فرهنگی راه ضروری برای اجرای راهبرد یک کمربند و یک جاده است. جانگ سی مینگ وزیر تبلیغات از استان چین هایی گفت:

امروزه با وجود شناسایی فرهنگی، اختلافات قابل حل شده و روابط تجاری نیز به آسانی برقرار می شود. در غیر این صورت، درگیری احتمالا به رویایی پایدار تبدیل شود. فرهنگ نقش پلی ایفا می کند. ما با شرکت در نمایشگاه بین المللی فرهنگی ضمن تبال نظر با دیگر، از آنان عبرت می گیرد.

مبادلات فرهنگی بخش اجتناب ناپذیر از راهبرد یک کمربند و یک جاده است. وو جیانگ بئو مسوول اداره صنایع فرهنگی از وزارت فرهنگی چین باور می کند همراه با اجرای راهبرد یک کمربند و یک جاده، توسعه صنایع فرهنگی با فرصت های عظیمی مواجه می شود. وی گفت:توسعه یک کمربند و یک جاده به مبادلات فرهنگی بیشتر به ویژه مبادلات در زمینه های فراورده های فرهنگی، خدمات فرهنگی، موضوعات فرهنگی نیاز دارد. اجرای راهبرد یک کمربند و یک جاده از سوی چین، فرصت بزرگی برای صنایع فرهنگی به بار آورده است.

ویکتور اولی نقاش معاصر فرانسه گفت، در آینده نزدیک، فرهنگ چین از طریق پل یک کمربند و یک جاده، برای مردم جهان نمایش گذاشته می شود و این امر نیز به سود جهان است. وی گفت: آثار نقاشان چینی در اروپا دارای اعتبار بسیار خوبی است. آثار و سبک هنر ، مهارت و ایده آل فلسفه چینی برای اروپا قبال آموزش است. چنین مبادلات برای هنرمندان دو کشور سودمند است. به نظرم، صادرات فراورده های فرهنگی چین از دورنمای بسیار خوبی برخوردار است.

نمایشگاه مصر نیز برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت می کند. تارک سامی مسوول روابط عمومی از وزارت فرهنگ مصر فرصت شرکت در این نمایشگاه را بسیار با ارزش دانسته و گفت: امسال از سال فرهنگی چین و مصر است. چین و مصر برای تقویت مبادلات فرهنگی تدابیر در پیش گرفته اند. توسعه اقتصادی چین در سال های اخیر به نتایج چشمگیر دست یافته است. ما می خواهیم بدانید چنین نتایج به چه روش تحقق یابد و برای کسب پاسخ ما باید مبادلات فرهنگی با چین را آغاز کنیم.

خلیفه نماینده ارگان میراث فرهنگی معنوی ایران در چین به خبرنگار گفت: عسل تولید ایران در جهان از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است، ولی همه از این حقیقت نمی دنند. دلیل آن کمبود مبادلات و شناسایی است. من امیدوارم مبادلات در روند اجرای یک کمربند و یک جاده، چنین مشکل را حل کند. وی گفت: دولت چین راهبرد یک کمربند و یک جاده را مطرح کرد و ایران به این راهبرد بسیار اهمیت می دهد و برای پیشبرد اجرای آن نیز تلاش هایی زیادی کرده است. نمایشگاه بین المللی فرهنگی یک سکوی بیسار خوبی است. چه روابط اقتصادی و تجارت و یا حل امور سیاسی، باید اول از مبادلات فرهنگی آغاز شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید