CRI Online

شی جین‌پینگ: با هر گونه حمایت‌گرایی تجاری مخالفت می کنیم

GMT+08:00 || 2018-06-10 14:36:41        cri

شی جین‌پینگ رییس جمهوری خلق چین یک شنبه 10 ژوئن اعلام کرد: جهانی شدن اقتصادی و یکپارچگی منطقه‌ای روند اصلی جهان است. نشست سران سازمان همکاری شانگهای و همه طرف‌های حاضر در این دور نشست، از اقتدار و اعتبار اصول سازمان تجارت جهانی حفاظت می کند و سازوکار تجارت چند جانبه را تقویت و با هر گونه حمایت‌گرایی تجاری مخالفت می کند. همه طرف‌ها بر اساس اصل منافع متقابل و برد-برد، همکاری در ساخت پیشنهاد "یک کمربند- یک جاده" و اتصال راهبردهای پیشرفت را گسترش می دهند تا به این ترتیب با تعمیق همکاری در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی، سرمایه‌گذاری، مالی، پیوند متقابل و کشاورزی، تسهیل تجاری و سرمایه‌گذاری را توسعه و الگوی جدید پیشرفت ادغام منطقه‌ای را ایجاد کنند و سود و منافع برای مردم کشورهای منطقه فراهم آورند، بنابراین نیروی محرکه برای اقتصاد جهان ارایه می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید