CRI Online

رییس جمهوری شی ‌جین‌پینگ همراه با دیگر رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مراسم امضا و نشست خبری حضور می یابد

GMT+08:00 || 2018-06-10 13:49:10        cri

شی جین‌پینگ رییس جمهوری خلق چین و رهبران دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مراسم امضا و نشست خبری حضور می یابد.

نشست سران سازمان همکاری شانگهای در شهر چینگ دائو در روز یک شنبه 10 ژوئن بر گزار شد. شی جین‌پینگ پس از میزبانی ملاقات کنندگان نشست سران سازمان همکاری شانگهای، همراه با رهبران دیگر کشورهای عضو این سازمان، در مراسم امضا و نشست خبری حاضر می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید