CRI Online

شی ‍جین‌پینگ: سازمان همکاری شانگهای همواره روحیه شانگهای را اجرا می کند

GMT+08:00 || 2018-06-10 11:45:24        cri

شی جین‌پینگ رییس جمهوری خلق چین یک شنبه 10 ژوئن اظهار داشت: علت اصلی آن که سازمان همکاری شانگهای همواره قدرت حیاتی فراوان و نیرو محرکه قوی را حفظ کرده‌، این است که نوآورانه "روحیه شانگهای را مطرح کرده و آن را به اجرا رسانده‌‌است. روحیه شانگهای مبنی بر اعتماد و منافع متقابل، برابری، مشورت و احترام به تمدن‌های متنوع و جستجوی پیشرفت مشترک است.

رییس جمهوری چین بر این بارو است که این روحیه فراتر از نظرات قدیمی مانند درگیری تمدن‌ها، تفکر جنگ سرد و بازی مجموع صفر بوده و صفحه جدید روابط بین المللی را گشوده ‌است که به طور روزافزون مورد قبول جامعه بین المللی قرار گرفته‌است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید