CRI Online

برگزاری نهمین نشست مؤسسه داران چین و اروپا در پاریس

GMT+08:00 || 2018-06-06 16:15:51        cri

نهمین نشست صاحبان مؤسسه از چین و اروپا 4 ژوئن در پاریس برگزار شد. صدها نمایندۀ محافل سیاسی، علمی و دانشگاهی و مؤسسات در این نشست درباره چگونگی تعمیق همکاری و تحقق معادلۀ برد برد بین موسسات چین و اروپا رایزنی کردند. یک کمربند یک جاده به عبارت اصلی و مکرر این نشست تبدیل شد.

نشست مؤسسه داران چین و اروپا که هر سال برگزار می‌شود، سکوی مهمی برای تعمیق مبادلات و همکاریهای بازرگانی چین و اروپا و پیشبرد برقراری ارتباطات بین دو طرف است. از سال 2008 تا کنون، این نشست 8 بار برگزار شده است.

امسال پنجمین سالگرد مطرح شدن پیشنهاد یک کمربند یک جاده چین بود و یک کمربند یک جاده به عبارت اصلی و مکرر نشست تبدیل شد. جایی جون سفیر چین در فرانسه در سخنرانی خود در مراسم گشایش اظهار کرد که توسعه چین وارد عصر جدید شده است. چین به عنوان کشوری بزرگ و مسؤولیت شناس، محصولات عمومی زیادی برای جهان تولید و فراهم و به ویژه به ساخت یک کمربند یک جاده یاری خواهد کرد. وی درباره همکاری چین و اروپا در چهارچوب یک کمربند یک جاده گفت:

«چین مایل است بر اساس رایزنی برابر، توسط همکاری سه جانبه یا چند جانبه، با اروپا در کشورهای مسیر یک کمربند یک جاده همکاری کند، برای همکاری چین و اروپا فضای گسترده تری ایجاد و برای توسعۀ کشورهای ذی ربط و شکوفایی قارۀ آسیا و اروپا نقش بزرگتری ایفاء کند. ما تلاش می‌کنیم یک کمربند یک جاده را به جادۀ صلح، جادۀ توسعه، جادۀ درهای باز و جادۀ سبز تبدیل کنیم».

ژان پیر رافارن وزیر پیشین فرانسه، یکی از اعضاء هیئت رئیسۀ نشست مؤسسه داران چین و اروپا تاکید کرد که اروپا می تواند از طرح یک کمربند یک جاده بهرۀ زیادی ببرد. وی در این باره گفت:

«طرح یک کمربند یک جاده برای اروپا بسیار مهم است. اروپا در جایگاه مرکزی پیوستن منطقه اروپا و آسیا و منطقه اروپا و آفریقا واقع است. با وجود آن که در اجرای طرح یک کمربند یک جاده مشکلاتی وجود دارد، ولی از لحاظ راهبردی، این طرح آیندۀ روشنی دارد».

لونگ یونگ تو معاون وزیر پیشین اقتصاد و تجارت با خارج چین، یکی از اعضاء هیئت رئیسۀ نشست مؤسسه داران چین و اروپا اظهار کرد با وجود آنکه شمار زیادی از پروژه های یک کمربند یک جاده در حال اجرا است، اما بزرگترین اهمیت طرح 5 سال پس از ارائه شدن آن این است که جهان مجدداً به توسعۀ کشورهای مسیر این طرح توجه نشان داد که این برای حفظ روند جهانی سازی بسیار مهم است.

همزمان همچون هر پدیدۀ جدیدی، محافل خارجی درباره طرح یک کمربند یک جاده سوء تفاهمات و پرسشهایی دارند. لونگ یونگ تو در این باره گفت:

«من از اجرای یک کمربند یک جاده نگران نیستم. اما در مراحل اولیه اگر مشکلی وجود داشته باشد، چین باید در حلش بکوشد. چین در این زمینه توان و تمایل سیاسی دارد. من به طرح یک کمربند یک جاده اطمینان دارم».

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید