CRI Online

سفر ستارگان فضای مجازی خارجی در چین سال 2018-- تجربه تماشای نمایش داخل کشتی

GMT+08:00 || 2018-05-28 08:56:41        cri

کشتی "ژی این هائو"(به معنی دوست صمیمی) یککستی تفریحی معمپلی نییت. این کشتی میزبان یک نمایش است که روی آب اجرا میشود.

مسافران پیش از سوار شدن با بازیگرانی مواجه میشوند که به سبک حدود یک قرن پیش لباس پوشیدهاند و روی عرشه ایستادهاند و نقش بازی میکنند. پس از آن که مسافرها داخل کشتی رفتند، نمایش آغاز میشود.

پردههای مختلف این نمایش در بخشهای مختلف کشتی اجرا میشود و تماشاگران همراه بازیگران در کشتی قدم برمیدارند و آنها را همراهی میکنند.

تلاش شده تا فضای داخلی کشتی "ژی این هائو" قدیمی به نظر برسد. در یکی از جذابترین بخشهای این برنامه، مسافران میتوانند از نزدیک داخل کابینها را ببینند و در آن قدم بگذارند.

در راهروها و کابینهای این کشتی بازیگران با شخصیت مشاغل مختلف مشغول اجرای مونولوگ هستند.

همچنین لباسهای سبک قدیمی نیز در کمدها آویزان شده که مسافران میتوانند آن را بپوشند و عکس یادگاری بگیرند.

کشتی "ژی این هائو" یک تجربه عالی و بینظیر است که توصیف آن با نوشتار، عکس یا حتی ویدئو ممکن نیست. برای درک واقعیت این رخداد، باید واقعا سوار این کشتی شد تا وقایع را تجربه کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید