CRI Online

سفر ستارگان فضاي مجازي خارجي در چين سال ٢٠١٨:

GMT+08:00 || 2018-05-24 15:01:36        cri

ماکت منطقه آزمایشی تجارت الکتروپیکی برونمرزی شوشان شهر ههفی در استان آنهویی چین را چنان با جزئیات زیاد و نورپردازی ساختهاند، انگار برای یک پروژه سینمایی است. سطح بالای دقت و جدیت چینیها ستودنی است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید