CRI Online

زندگی در جهانهای دیگر؟

GMT+08:00 || 2018-05-23 10:05:13        cri

همانطور که استفن هاوکینگ در بستر مرگش پیش بینی کرد، بنا به نتیجۀ پژوهشهای جدید، احتمالاً زندگی در جهانهای دیگر به گستردگی وجود دارد.

ستاره شناسان می گویند «جهان چندگانه»، احتمالاً آنگونه که قبلاً پنداشته می شد، غیرقابل سکونت نیست. کلید در «انرژی تاریک» است، نیروی مرموزی که باور می رود، گسترش فضا را تسریع می کند.

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید