CRI Online

تاکید وزیر خارجه چین بر بهره مندی مشترک کشورهای جهان از طرح کمربند و جاده

GMT+08:00 || 2018-05-17 16:36:12        cri

وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین چهارشنبه 16 مه، (26 اردیبهشت) در پاریس با ژان ایو لودریان همتای فرانسوی خود دیدار و گفتگو و کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار کردند.

وزیر خارجه چین اظهار کرد: طرح ساخت مشترک «یک کمربند- یک جاده» از سوی چین مطرح شده ولی فرصتها و ثمرات ناشی از آن مال سراسر جهان است. طی پنج سال اخیر پس از طرح پیشنهاد «یک کمربند- یک جاده»، میزان کل تجارت چین با کشورهای حاشیه «یک کمربند - یک جاده» از 4000 هزار میلیارد دلار تجاوز کرده و حجم کل سرمایه گذاری نیز از 60 میلیارد دلار فراتر رفته است. چین با 43 کشور حاشیه یک کمربند-یک جاده مسیر پرواز مستقیم برقرار کرده و بیش از 7500 قطار بین چین و اروپا رفت و آمد کرده، 75 منطقه همکاری اقتصادی و تجاری خارج از کشور ایجاد شده و بیش از 200 هزار فرصت شغلی برای سراسر جهان فراهم کرده است. واقعیات نشان می دهد، ساخت مشترک یک کمربند - یک جاده با تقاضای جهانی شدن عصر منطبق است و سود واقعی در اختیار مردم کشورهای مربوط گذاشته است.

وزیر خارجه چین افزود، متوجه هستیم که برخی کشورهای اروپایی درباره برنامه ساخت مشترک یک کمربند-یک جاده نگرانی و تردید دارند. ما بار دیگر تاکید می کنیم که برنامه یک کمربند-یک جاده برنامه ای خورشیدی است که بر اساس مشورت و بهره مندی مشترک و اصول درهای باز و فراگیر اجرا می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید