CRI Online

تی شرت که از مد نمی افتد

GMT+08:00 || 2018-05-16 11:00:17        cri

تی شرت متواضع از شعارهای اعتراضی جسورانه تا فناوری پوشیدنی، های به تکنولوژی پوشیدنی، سرگذشت و تناسخهای زیادی را پشت سر گذاشته ولی یک چیز مبرهن است: این که هرگز از مد نیافتاده.

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید