CRI Online

شی جین پینگ: باید سطح موسسات تحقیق و توسعه علوم و فناوری نظامی را ارتقاء دهیم

GMT+08:00 || 2018-05-16 20:43:30        cri

شی جین پینگ دبیرکل کمیته مرکزی حزب، رییس جمهور و رییس کمیته مرکزی نظامی چین صبح امروز 26 اردیبهشت از فرهنگستان علوم و فناوری نظامی چین بازدید کرد. او تاکید کرد باید سطح موسسات تحقیق و توسعه علوم و فناوری نظامی را ارتقاء داد.

رهبر چین کار فرهنگستان علوم و فناوری نظامی کشور را اکتشافی توصیف کرد و گفت باید نوآوری را در اولویت کار قرار داد و ضمن بهسازی برنامه ریزی در بدو کار و نوآوری در نظریه، با پژوهش در علوم و فناوری، محرکی قوی برای توسعۀ علوم و فناوری نظامی ایجاد کرد

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید