CRI Online

تأیید سازمان ملل بر تأثیرات مثبت تغییر و ترفیع ساختار اقتصادی چین در اقتصاد منطقۀ آسیا و اقیانوسیه

GMT+08:00 || 2018-05-08 11:14:03        cri

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل که مقرّ آن در بانکوک است روز دوشنبه ۷ مه با انتشار گزارشی اعلام کرد: تغییر و ترفیع ساختار اقتصادی چین تجارت و سرمایه گذاری جوامع اقتصادی دیگر، منطقه آسیا و اقیانوسیه تأثیرات مثبت و مهمی را ایجاد خواهد کرد.

در این گزارش آمده است: به دنبال ترفیع و تغییر ساختار صنعتی چین، برخی کشورهای در حال توسعۀ منطقه از فرصتهایی برای توسعه صنایع تولید با فناوری به نسبت پایین و تمرکز با نیروهای کار بهره مند خواهند شد.

در این گزارش همچنین آمده است: گسترش مستمرّ بازار داخلی چین نیز فرصتهایی برای شرکای تجاری این کشور فراهم کرده و افزایش مستمر سرمایه گذاری چین در خارج برای برقراری روابط تجاری با منافع متقابل چین و شرکای تجاری آن سودمند خواهد بود.

مدیر بخش سیاست کلان و گسترش سرمایه گذاری وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل گفت: چین در زمینۀ فناوری مالی در جهان پیشتاز بوده و توانایی نوآوری چین در جوامع اقتصادی دیگر منطقه تأثیر گذاشته و تجربیاتش قابل پژوهش و استفاده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید