CRI Online

جوانی سرمایه ای ملی

GMT+08:00 || 2018-05-04 21:16:36        cri

روز ملی جوان در روز چهارم مه هر سال در چین جشن گرفته می شود. این روز یادآور جنبش چهارم مه 1919 میلادی در این کشور است که برگزار کنندگانش اغلب دانش آموزان و جوانان بودند. در این روز فعالیت های اجتماعی متنوعی برگزار می شود.

داشتن نیروی جوان بسیار، برای هر کشوری یک سرمایه مهم به شمار می رود. چرا که این جوانان هستند که با روحیه قوی و بشاش خود می توانند امیدوارانه برای شکوفایی وطنشان تلاش کنند. اما آیا جوانان خود را باور دارند و آگاه هستند که روحیه سالم آن ها به چه میزان می تواند برای سازندگی یک کشور مهم باشد؟!

به نظر شما دولتمردان چگونه می توانند جوانان مملکت خود را به این باور برسانند. مناسبت قرار دادن و نامیدن روزی به اسم جوانان تا چه میزان می تواند روحیه وطن پرستی را در آنان زنده نگه دارد و اصلا این امر چقدر اهیمت دارد؟ شما نظر خود را به ما بگویید!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید