CRI Online

بخش اول از مجموعی از "اوضاع حقوق بشر در آمریکا"

GMT+08:00 || 2018-04-26 20:04:31        cri
مارتین لوتر کینک 50 سال پیش مرد.

ترجیع بند آشنای سخنرانی را که 55 سال پیش در واشنگتن دی سی ایراد کرد، می دانیم.

آیا رؤیای تساوی نژادی او به واقعیت پیوست؟

قطعاً برای برخی پیشرفت اتفاق افتاده.

ولی شوربختانه برای بسیاری دیگر هنوز همان که بود، باقی مانده؛ یعنی یک رؤیا.

اگر کینگ امروز بود، برای چه مبارزه می کرد؟

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید