CRI Online

یک روز به نام کارگر

GMT+08:00 || 2018-04-25 16:33:18        cri

در میان مناسبت های مختلف جهانی، یک نام هم به نام کارگر وجود دارد. روز کارگر هر سال در نخستین روز از ماه مه برگزار می شود، در این روز اتحادیه های کارگری در کشورهای مختلف به منظور یادمان شورش کارگران آمریکایی که در نخستین روز از ماه مه سال 1886 در شیکاگو اتفاق افتاد، برنامه هایی ویژه برگزار می کنند. با توجه به ارزش این رویداد و اهمیت دادن به قشر کارگر که از جمله اقشار آسیب پذیر یک جامعه هستند، این روز، روز تعطیلی رسمی است. دولتمردان چین نیز این روز را تعطیل اعلام کرده اند.

سختکوشی کارگران چینی بدون تردید نقش بسیار مهم در پیشرفت این کشور داشته و حالا هم نقش پررنگی در سازندگی دارند. بیشتر کارگران زن و مرد دور از زادگاهشان در شهرهای بزرگ مشغول هستند و امیدوارند با استفاده از چنین فرصت هایی بتوانند با خانواده هایشان دیدار کنند. گرچه دوری راه کم تر این امکان را برایشان فراهم می کند.

دیدگاه شما درباره این مناسبت چیست، آیا نامگذاری یک روز به نام کارگر می تواند نشان دهنده اهمیت آنان در جوامع باشد؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید