CRI Online

بازار پر رونق خودرو با انرژی جدید و هوشمند چین

GMT+08:00 || 2018-04-25 21:42:26        cri

نمایشگاه بین المللی خودروی پکن سال 2018 از روز 27 آوریل تا 4 مه برگزار است. در این نمایشگاه، خودرو با انرژی جدید و خودروهای هوشمند مورد توجه گسترده قرار گرفته است.

در نمایشگاه سال جاری، 150 خودروی جدید از شرکت های خودروسازی سراسر جهان برای اولین بار به نمایش گذاشته شده است. سه گزینه فناوری جدید در صنایع خودروسازی، انرژی جدید، خودروهای هوشمند و سبک وزن، ضمن این که در نمایشگاه امسال مورد توجه قرار گرفته، نشاندهنده دورنمای توسعه صنایع خودروسازی در آینده نیز است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید