CRI Online

تفسیر یک کارشناس: حمایت گرایی تجاری آمریکا به منافع خود و دیگران آسیب می رساند

GMT+08:00 || 2018-04-19 15:54:41        cri
در روز های اخیر اصطکاک تجاری چین و آمریکا موجب نگرانی گسترده در افکار عمومی سراسر جهان شده است. روز 18 آوریل، چن فونگ اینگ، پژوهشگر پژوهشگاه روابط بین المللی معاصر چین در این باره گفت:هویت این اصطکاک تجاری که از سوی آمریکا برانگیخته شده، هم به منافع چین و کشورهای دیگر و هم به منافع خود آمریکا آسیب می رساند. او گفت: آمریکا باید بر اساس رسالت تاریخی خود وظایفش را به عنوان یک کشور بزرگ و قدرتمند برعهده بگیرد.

چن فونگ اینگ، اصطکاک تجاری بین چین و آمریکا را رقابت اقتصادی و تجاری دو کشور خواند و گفت: بزرگ ترین ویژگی اقتصاد ترامپ همان یک جانبه گرایی است. اهداف آن در سال 2017 اتحادیه اروپا، ژاپن و هم پیمان دیگر آمریکا بودند، اما امسال به بهانه کسری تجاری چین را هدف قرار داده است. ماهیت این امر حمایت گرایی تجاری است. او افزود: در این بازی "بررسی 232" یک راه حل برای مشکل کسر تجاری است. "بررسی 301" به چین ارتباط دارد. ماهیت این بررسی تغییر یافته و با هدف خود آمریکا انجام می شود. این امر در حقیقت مرتبط با مسایل مازاد و کسری تجاری نیست.

این پژوهشگر چینی گفت: درکشتی جهانی شدن، کشورهای مختلف باید متحد باشند و باهم تلاش کنند. چین و آمریکا دو اقتصاد بزرگ جهان هستند. اصطکاک تجاری این دو کشور حتما تاثیر منفی بر اقتصاد جهان خواهد گذشت. او گفت: تجارت و سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. ما اکنون تنها تاثیرات ظاهری را می بینیم. بازار چین، آمریکا و سراسر جهان تحت تاثیر قرار می گیرند. به نظر من تا کنون، اقتصاد مجازی تحت تاثیر قرار گرفته است. نتیجه آن این است که موسسات و سرمایه گذاران در زمینه تامین مالی شرکت، سود و جلب سرمایه گذاری آسیب می بینند.

این پژوهشگر ادامه داد: حفاظت گرایی تجاری یک شمشیر دو لبه است، مصرف کنندگان و تولید کنندگان صنایع مختلف آمریکا نتیجه اش را تحمل می کنند. اکنون صدای مخالف بیشتری در ارتباط با سیاست های تجاری دولت ترامپ در داخل آمریکا شنیده می شود. اصطکاک چین و آمریکا مساله راهبردی است و به سادگی و سریع حل نمی شود. اکنون فضا برای مذاکرات چین و آمریکا وجود دارد، چین و آمریکا اهداف توسعه خود را دارند، تنها اگر دو طرف با یکدیگر سازش کنند می توانند یک نتیجه نسبتا مطلوب به دست آورند.

او ادامه داد: اکنون چهار سکو ایجاد شده اما مورد استفاده مطلوب قرار نگرفته است. به نظر من باید هر چه زودتر گفت و گوهای همه جانبه را از سرگرفت. این بهترین راه برای برقراری ارتباط است.

این کارشناس چینی که در مدت طولانی پیرامون اقتصاد کلان جهان مطالعه کرده است درباره این اصطکاک تجاری چین و آمریکا ابراز تاسف کرد و گفت: اقتصاد جهانی از بحران مالی سال 2008 رهایی یافته و به توانایی رسیده است. چین و آمریکا در این میان نقش مثبت ایفا کرده اند. او از کشورهای بزرگ خواست تا با توجه به رسالت تاریخی خود و به عنوان کشورهای بزرگ مسوول، وظایف خود را برعهده گیرند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید