CRI Online

ارائه تجربیات شرکت‎های چینی در زمینه اقتصاد اشتراکی در سازمان ملل

GMT+08:00 || 2018-04-17 15:40:13        cri

سمیناری تحت عنوان " تجربیات چین در توسعه اقتصاد اشتراکی" به ابتکار نشست تجارت و توسعه سازمان ملل و انجمن بازرگانی چین روز دوشنبه 16 آوریل برگزار شد. شرکت‎های چینی در این سمینار به ارائه تجربیات خود در زمینه اقتصاد اشتراکی پرداختند.

سامیکا سیلیمنا، رییس اداره فناوری و تدارکات نشست تجارت و توسعه سازمان ملل در این نشست گفت که پیش‎بینی می شود ارزش اقتصاد اشتراکی سراسر جهان از 14 میلیارد دلار در سال 2014 میلادی به 335 میلیارد دلار در سال 2025 میلادی افزایش یابد و تا آن زمان، بر اقتصاد، جامعه و محیط زیست تاثیرات عمیقی بر جای بگذارد. اقتصاد اشتراکی چین توسعه سریعی داشته و ضرورت دارد با توجه به تجربیات چین، تاثیرات اقتصاد اشتراکی بر توسعه پایدار را بررسی کرد.

جانگ یی معاون دبیر انجمن بین‎المللی بازرگانی چین نیز گفت که توسعه اقتصاد اشتراکی در یک دوره کوتاه، همراه با توسعه سریع اینترنت، تاثیرات بین‎المللی عمیقی را از خود بر جای گذاشته است. پیش‌بینی می‎شود ظرف 5 سال آینده، اقتصاد اشتراکی چین همچنان سرعت توسعه بیش از 30 درصدی خود را حفظ کند.

  

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید