CRI Online

فناوری چگونه فرهنگ را تغییر می دهد

GMT+08:00 || 2018-04-16 09:08:40        cri

ارزش فراورده های فرهنگی موزۀ شهر ممنوع که در سالهای گذشته فاصله بسیار دوری از زندگی روزمره مردم داشت، اکنون سالانه از یک میلیارد یوان فراتر رفته است. تغییرات موزۀ شهر ممنوع در سالهای اخیر توجه مردم را به خود جلب کرده است. همۀ این تغییرات از زمان گماشته شدن شان جی شیانگ به عنوان رییس موزه شهر ممنوع رخ داده است. در حاشیۀ برگزاری نشست سالانه مجمع آسیایی بو آئو، شان جی شیانگ با خبرنگاران مصاحبه و چگونگی پیوند موزۀ شهر ممنوع با زندگی مدرن مردم را تشریح کرد.

شهر ممنوع که قدمت آن به ششصد سال می رسد، یک پیرمرد لجباز که به فناوری رایج تسلط دارد نیست. طی چند سال گذشته، فرهنگ قدیمی شهر ممنوع توجه جوانان را به خود جلب کرده است. آیا مردم تعجب می کنند که شان جی شیانگ رییس موزه شهر ممنوعه چطور به طور زنده و مد روز، فرهنگ قدیمی شهر ممنوع را برای مردم عامی تشریح می کند؟

رییس موزه شهر ممنوع گفت: شمار زیادی از مردم هنگامی که از موزه بازدید می کنند، در حقیقت برای فهمیدن آثار زیادی با مشکل مواجه می شوند. وی گفت: مثلاً راهنماها در معرفی موضوع می گویند که این اثر بسیار با ارزش و ویژه است. ولی چرا؟ مردم اصلاً ذهنیتی ندارند. به این ترتیب، ما تلاش می کنیم ماجرای پنهان آثار را برای مردم توضیح دهیم. تنها از طریق داستانهای جالب است که می توانیم جوانان را به موزه ها جلب کنیم. مثلاً پس از پخش برنامۀ چنجیته ملی در تلویزیون مرکزی، تعداد بازدیدکنندگان 90 درصد از موزه های چین 50 درصد افزایش یافت. بر اساس آمار، 70 درصد از آنان جوانان هستند. فراورده های فرهنگی نیز در معرفی آثار نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. در گذشته، مردم کالاهای فرهنگی تقلبی را به سادگی با آثار تقلبی اشتباه گرفته و می خریدند. ولی ما پس از بررسی زندگی مردم به ویژه زندگی جوانان، چیزهایی را که آنان در زندگی نیاز دارند، تولید می کنیم و در طراحی، فرهنگ آثار را پیدا می کنیم و در فراورده ها نشان می دهیم. چنین فراورده های فرهنگی که با نیازهای مردم پیوند خورده، خیلی مورد استقبال مردم قرار می گیرد.

در مجمع آسیایی بو آئو، شرکت کنندگان به بررسی این موضوع پرداختند که توسعۀ سریع فناوری، برای فرهنگ سنتی و روحیۀ انسانی فرصت است یا مانع؟ فرهنگ سنتی باید در برخورد با فناوری چگونه همزیستی کند؟ شان جی شیانگ در پاسخ به این پرسشها گفت: در شهر ممنوع فرهنگ را با فناوری پیوند داده ایم. برای ما فناوری روش بسیار خوبی برای حفاظت از میراث فرهنگی و معرفی فرهنگ است. زیرا که توسعۀ سریع فناوری، روشهای متفاوت و بسیار مناسبی برای مردم در آشنایی با میراث فرهنگی فراهم کرده است. مثلاً دستگاه توضیح خودکار ما 40 زبان دارد و در تعمیر میراث ملی نیز از فناوری پیشرفته استفاده می کنیم که ضمن جلوگیری از آسیب رسیدن به آثار، حفاظت از آنان را بسیار دقیق انجام می دهد.

شان جی شیانگ گفت: ما باید با استفاده از فناوری اینترنتی، فناوری دیجیتالی، فناوری چند رسانه ای، فرهنگ را معرفی کنیم. مردم می توانند از طریق فناوری دیجیتالی در خانه نمایشگاه موزه شهر ممنوع را تماشا کنند و با ایجاد موزه دیجیتالی، مردم می توانند بدون لمس اشیاء با میراث فرهنگی با داستانهای پشت آنها آشنا شوند. نگهداری مطلوب میراث فرهنگی به این ترتیب ممکن می شود.

قدمت شهر ممنوع از ششصد سال فراتر است. شان جی شیانگ و دبیرش تنها کسانی هستند که از هر یک از 9173 اتاق این شهر بازدید کرده اند. دبیر او مسوول عکاسی و شان جی شیانگ مسؤول ثبت است. دستاوردهای موزۀ شهر ممنوع در سالهای اخیر مردم را شگفت زده کرده است. در سالهای آینده ، این موزه چه شگفتیهای دیگری برای مردم به بار خواهد آورد. رییس موزۀ شهر ممنوع در این باره گفت: امیدوارم تعداد آثاری که در معرض تماشای مردم گذاشته می شود، دو برابر شود. اکنون تنها 2 درصد از میراث موزۀ ما به نمایش گذاشته شده و امیدوارم این رقم در دو سال آینده به 5 درصد افزایش یابد و در سال 2025 که یکصدمین سالگرد تاسیس موزۀ شهر ممنوع خواهد بود، این رقم به 10 درصد ارتقاء بیابد. این هدف ماست.

رییس موزۀ شهر ممنوع در پایان گفت: اکنون کارهای انتخاب مکان جدید و طراحی مکان جدید موزۀ شهر ممنوع به پایان رسیده است و پیش بینی می شود موزۀ جدید سه سال بعد رسما آغاز به کار می کند و پیوند عالی فناوری با فرهنگ تحقق خواهد یافت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید