CRI Online

صالحی: اگر در برجام پرده بگردانند، ایران غنی سازی اورانیوم را از سرمی گیرد

GMT+08:00 || 2018-04-10 09:43:10        cri

رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز هشتم آوریل تاکید کرد: ایران همچنان به عهد و پیمان خود در توافق هسته ای پایدار می ماند، اما چنانچه کشورهای غربی پرده بگردانند و نوایی دیگر ساز کنند، با توجه به قابلیت غنی سازی 20 درصدی در طی چهار روز ایران ممکن است این کار را انجام دهد.

علی اکبر صالحی در مصاحبه مطبوعاتی مطالب مذکور را عنوان کرد و گفت: این پیام ایران است که به آمریکا فرستاده شد. ایران نمی خواهد آمریکا از برجام خارج شود، اما در صورتی که آمریکا از برجام خارج شود، ایران تصمیم دیگر خواهد گرفت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید