CRI Online

نمایندۀ چین: کسری تجاری آمریکا در مقابل چین دام دو سویۀ طراحی شده از سوی آمریکا است

GMT+08:00 || 2018-04-06 15:34:17        cri

سوم آوریل به وقت محلی، دولت آمریکا فهرست وضع تعرفه علیه کالاهای چین بر اساس «بازرسی 301» را منتشر کرد که به موجب آن آمریکا بر 1333 کالای چینی در حوزه هایی چون فناوری مخابراتی، هوافضا، ربات، دارو و پزشکی و ماشین آلات 25 درصد تعرفه بیشتر وضع می کند که ارزش کل آنها به حدود 50 میلیارد دلار می رسد. چن مین نمایندۀ کل اتاق بازرگانی بین المللی چین در اتحادیۀ اروپا در این باره گفت: با توجه به فهرست کالاهای منتشر شده از آمریکا، هدف اصلی آمریکا کاهش تاسیسات زیربنایی علمی و توانمندسازی چین در این زمینه است تا از روند ارتقاء سطح تحقیق و توسعۀ علوم و فناوری چین جلوگیری کند. وی گفت: کسری تجاری آمریکا در برابر چین ناشی از محدودیت صادرات فناوری این کشور و یک دام دو سویۀ طراحی شده از سوی آمریکا به شمار می رود.

فهرست پیشنهادی وضع تعرفه از کالاهای چین از سوی دفتر نمایندۀ تجاری آمریکا بر اساس نتایج «بازرسی 301» اعلام شده است. ولی به نظر چن مین، نتایج «بازرسی 301» اکیداً عاری از پایه و اساس واقعی است. وی گفت:

«اتاق بازرگانی بین المللی چین به نمایندگی از محافل صنعت و بازرگانی چین در «بازرسی 301» شرکت کرد و حدود 1000 صفحه سند ارائه داد تا نشان بدهیم اتهامات آمریکا در این باره بی اساس است و نتایج اعلام شده در بررسی این کشور اکیداً عاری از پایۀ واقعی و پشتیبانی شواهد است. اتاق بازرگانی بین المللی چین به نمایندگی از محافل صنعت و بازرگانی چین قاطعانه با اقدامات یک جانبه گرایی آمریکا مخالفت می کند.

چن مین گفت: آمریکا «تولید چین 2025» را هدف قرار داده است. وی افزود: فهرست منتشر شده از سوی آمریکا تقریباً به طور کامل با محصولات فناوری پیشرفته مرتبط است که به بهانه «سرقت و دریافت اجباری فناوری از سوی چین» صادر شده است. با توجه به کالاهای مربوط به ابعاد اسلحه، هوا و فضا، تجهیزات پزشکی به ویژه محصولات آزمایش نوری، نیمه هادی و غیره تعیین شده در این فهرست، هدف اصلی آمریکا کاهش ساخت تاسیسات زیربنایی فناوری و توانایی تحقیقات علمی چین است و با تعویق روند اجرایی برنامۀ «تولید چین 2025»، از بروز رقابت شدید بین «تولید چین» و «کالاهای آمریکایی» جلوگیری کند.

به گفتۀ چن مین، کسری تجاری را خود آمریکا ایجاد کرده اما چین را انتقاد و سرزنش می کند. وی گفت: محصولات برتر آمریکا محصولات فنآوری است. اما آمریکا به شکل درازمدت در این زمینه چین را محاصره و تحریم کرده و محصولاتی را که به آسانی می تواند مازاد تجاری به دست آورد، به چین نمی فروشد. این علت اصلی عدم تعادل تجاری بین المللی چین و آمریکا است. اقتصاد بازار آزاد واقعی این است که همۀ عوامل تولید گردش کند. فنآوری به عنوان عامل محوری تولید همانند عوامل دیگر از جمله منابع، نیروی کار و سرزمین می تواند از سوی مؤسسات و تولیدکنندگان محصولات تحقیقاتی برای داد و ستد آزادانه تعیین شود. اما آمریکا و اروپا به بهانه امنیت راهبردی، فروش علوم و فناوری به کشورهای در حال رشد را منع و محدود می کنند. ماهیت این اقدام محروم کردن کشورهای دیگر از حق توسعه است.

چن مین گفت: چین هیچ علم و فناوری را سرقت نکرده و به چنین کاری نیاز ندارد. بلکه چین بی پرده و صریح از کشورهای پیشرفته درخواست می کند که علم و فناوری خود را منتقل کنند. اصل اساسی تجارت جهانی، داد و ستد برتری و امتیاز نسبی است. برتری نسبی کشورهای در حال رشد محصولات کشاورزی، منابع و محصولات اولیه است. ما این همه را ادا کرده ایم. برتری نسبی کشورهای پیشرفته نیز محصولات فنی است و باید برای داد و ستد ارائه دهند. در ساختار جدید مدیریت جهانی، باید سکوی جهانی داد و ستد فنی و بازار همکاری ایجاد شود تا علوم و فناوری و دستآوردهای نوآوری به طور کامل مبادله شود و به نیروی تولید تبدیل و در روند تولید، کاملتر شود و به بروز فناوری جدید و بهتر کمک کند. نباید مثل حالا با حفظ اسرار فناوری سود انحصاری به دست آورد و فاصلۀ بین کشورهای پیشرفته و در حال رشد را افزایش داد.

وی همچنین گفت: کسری تجاری دامی دو سویه از طرف آمریکا است که به دقت طراحی شده است. وی افزود: از یک طرف آمریکا با محدود کردن صادرات علوم و فناوری جلوی بهسازی صنایع چین را می گیرد تا خود سود انحصاری عظیمی به دست آورد و برتری رقابتی شرکتهای خود را حفظ کند. از سوی دیگر با بهانه گیری، چین را متهم به بهره مندی از مازاد تجارت می کند. آمریکا دانسته و عمداً تجارت را متعادل می کند که این اقدام غیربازاری، داد و ستد اجباری محسوب می شود.

ارقام نشان می دهد که از سال 2011، نسبت رشد اقتصاد چین در رشد اقتصاد جهان حدود 30 درصد بوده است. توسعۀ چین جدا از توسعۀ جهان نیست و شکوفایی و ثبات جهان نیز به چین نیازمند است. چن مین امیدوار است که صاحبان شرکت در چین و صاحبان شرکت و کارگران جهان با هم با یک جانبه گرایی دولت ترامپ مقابله کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید