CRI Online

برگزاری مجمع مبادلات فرهنگی و ماندگاری میراث فرهنگی غیر مادی

GMT+08:00 || 2018-03-30 10:43:59        cri

مجمع مبادلات فرهنگی و ماندگاری میراث فرهنگی غیر مادی تحت عنوان "شکوفایی میراث فرهنگی غیر مادی چین در عصر جدید در گرامیداشت چهلمین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز" روز چهارشنبه 28 مارس در پکن برگزار شد.

حدود صد نفر از جمله وارثان میراث فرهنگی غیر مادی، اساتید هنر و صنایع دستی چینی، سفرا و رایزنان کشورهای مسیر کمربند و جاده و کارشناسان از محافل فرهنگی و موزه ها در این مجمع شرکت کرده و پیرامون ماندگاری میراث فرهنگی غیر مادی، شکوفایی و نوآوری صنایع دستی، بررسی چگونگی معرفی میراث فرهنگی غیر مادی به خارج و نوآوری فرهنگ غیر مادی و ایجاد سکوی مبادلات فرهنگی بین کشورهای مسیر کمربند و جاده به گفت و گو پرداختند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید