CRI Online

دروغ ملی یا بین المللی

GMT+08:00 || 2018-03-30 19:54:36        cri

مردم هر سرزمین آیین و رسوم گوناگون در مناسبت های مختلف دارند. در این میان برخی آیین ها آن قدر جذابیت دارد که گاهی به کشورهای همسایه و یا حتی دورتر هم رسوخ می کند! یکی از این رسم ها، دروغ آوریل است که در ایران به نام دروغ سیزده معروف است. این رسم در سرزمین پهناوری همچون چین که خود با توجه به حضور قومیت های مختلف آیین های سنتی بی شمار دارد نیز، وارد شده است.

اما به مردم چین توصیه شده که بهتر آن است تا آیین های خود را حفظ کرده و حتی با نوآوری های امروزی آن را زیباتر برگزار کرده و تلاش کنند که کم تر رسوم بیگانه را در کشور باستانی خود اجرا کنند.

نگاه شما به این موضوع چیست؟ آیا شما هم بر این باور هستید که بهتر است آیین های ملی و سنتی خود را حفظ کنید تا این که فرهنگ بیگانه را گرامی بدارید؟!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید