CRI Online

وزارت خارجه چین: با اقدام یکجانبه و حمایتگرایی تجاری آمریکا مخالفیم

GMT+08:00 || 2018-03-22 21:31:40        cri

هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز 22 مارس در کنفرانس خبری در پکن اظهار کرد: چین قاطعانه با اقدام یکجانبه و حمایتگرایی تجاری آمریکا مخالفت می کند و هرگز وارد شدن لطمه به حقوق قانونی خود را نادیده نمی گیرد و با اتخاذ تدابیرات لازم، قاطعانه از حقوق قانونی خود دفاع می کند. امیدواریم آمریکا با توجه به هویت روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا مبنی بر منافع مشترک و اصل برد – برد، دست به اقدامات زیانبار علیه حقوق دیگران انجام ندهد.

بر اساس گزارش رسیده، کاخ سفید اعلام کرد ترامپ در روز 22 مارس به وقت شرق آمریکا حکم ریاست جمهوری موسوم به «مبارزه با تجاوز اقتصادی» را امضا می کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: ما کلمه تجاوز اقتصادی را نمی پذیریم زیرا که کلمه تجاوز در هیچ جنبه ای با چین ارتباط پیدا نمی کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید