CRI Online

سازندگی مرکز بین المللی خدمات پزشکی در شین جیانگ چین

GMT+08:00 || 2018-03-21 14:32:52        cri

خانم گولی از ازبکستان به نقص ایمنی مبتلا است. پزشکان کشورش به او پیشنهاد دادند دست از درمان بردارد. اما او نپذیرفت و به بیمارستان اویغور شین جیانگ چین آمد. مایه خوشحالی او است که انتخابش جواب داد و حالا مادر شده است. خانم گولی از صمیم قلب از پزشکان چینی تشکر می کند می گوید:

از آنها، پزشکان چینی، خوشم میاد، آنان مثل خواهر من هستند. شرایط پزشکی در چین بسیار عالی است.

بعد از طرح پیشنهاد یک کمربند یک جاده، شین جیانگ چین که با 8 کشور هم مرز است، با تقویت تبادلات و همکاریهای جهانی در زمینه خدمات پزشکی برای ساخت مرکز خدمات پزشکی جهانی به منظور ارائۀ خدمات به کشورهای همسایه تلاش می کند. خانم مینور نیاز معاون رییس بیمارستان خلق شین جیانگ که نماینده دوره های دهم، یازدهم و دوازدهم مجلس ملی نمایندگان خلق چین بود، بر آن است که ناحیه خودمختار شین جیانگ در سازندگی مرکز خدمات پزشکی جهانی اولویت ذاتی دارد. او افزود:

فکر می کنم ارائۀ خدمات درمانی در شین جیانگ برای شهروندان کشورهای هم مرز کار بسیار خوبی است. زیرا شین جیانگ فناوری پزشکی برجسته ای دارد. هزینه پزشکی در این ناحیه بالا نیست، این در حالی است که بیماران می توانند از خدمات پزشکی درجۀ عالی برخوردار باشند.

بیمارستانهای محلی شین جیانگ برای پاسخ به تقاضای روزافزون بیماران خارجی، تدابیر بسیاری اتخاذ کرده اند. 5 بیمارستان درجه یک، بخش خدمات پزشکی بین المللی تأسیس کرده و پرستاران مسلط به زبانهای خارجی را استخدام کرده است. اکنون بخشهای خدمات پزشکی بین المللی این بیمارستانها مجموعاً 500 تخت دارد و تا کنون بیش از 10 هزار بیمار را پذیرش کرده اند.

معاون رییس بیمارستان خلق شین جیانگ تصریح کرد:

ظرف سالهای اخیر، بیمارستانهای مختلف شین جیانگ کارهای خدمات پزشکی جهانی را تقویت کرده اند. بعضی بیمارستانها بخش خدمات جهانی تأسیس کرده و پرستاران مسلط به زبانهای روسی و قزاقی استخدام کرده اند.علاوه بر این، چند بیمارستان برجسته نیز با بیمارستان های کشورهای همسایه سکوی خدمات فرامرزی اینترنتی تأسیس کرده اند. این یک دالان پزشکی و درمانی جهانی بسیار عالی است.

سطح تخصصی پزشکی شین جیانگ چین از طریق عرضه خدمات به بیماران خارجی، مورد توجه گسترده همکاران کشورهای همسایه قرار گرفته است. سازندگی مرکز خدمات پزشکی جهانی فرصت مهمی برای تقویت همکاری پزشکی بین شین جیانگ و کشورهای دیگر به همراه آورده است. بخشهای بهداشتی شین جیانگ با بخشهای ذیربط قزاقستان، تاجیکستان و کشورهای دیگر همکاریهای گوناگون از قبیل پرورش نیروی مستعد، مطالعات علمی پزشکی، همکاری پزشکی انجام داده است.

معاون رییس بیمارستان خلق شین جیان گفت:

پیشرفت شین جیانگ طی سالهای اخیر در زمینه های پزشکی و مطالعات علمی بسیار بزرگ بوده است. تبادلات انسانی بیمارستانهای بین شین جیان و نهادهای پزشکی کشورهای همسایه بسیار زیاد است. بنا به دعوت بخشهای بهداشتی کشورهای دیگر، ما همچنین کارشناسان پزشکی به این کشورها اعزام کرده ایم. برخی بیمارستانها در سال 2017 سایتهایی به زبان روسی و انگلیسی ایجاد کردند تا اولویت و کارایی پزشکی چین نشان داده شود.

با حمایت دولت، کارهای سازندگی مرکز خدمات پزشکی بین المللی در شین جیانگ پیش می رود، بیماران خارجی بیشتری به شین جیانگ می آیند، نیروی بالقوه بازار مرکز خدمات پزشکی رو به آسیای مرکزی و غربی در شین جیانگ بسیار عظیم و دورنمای آن نیز مطلوب است. به قرار اطلاع، شین جیانگ در چند سال آینده با اتکا به بیمارستان طب سنتی بومی، سطح خدمات پزشکی ملیتی را نیز ارتقاء داده و بیش از پیش نفوذ دارو و طب سنتی بومی چین را گسترش خواهد داد. مینور نیاز گفت:

شیان جیانگ به عنوان پنجرۀ چین رو به غرب شناخته می شود. دولت به این ناحیه اهمیت بسیاری می دهد. این ناحیه که از اولویت جغرافیایی، انسانی، فناوری و سیاسی برخوردار است، پایه محکمی برای سازندگی مرکز خدمات پزشکی جهانی در نوار اقتصادی جاده ابریشم دارد. اکنون، شین جیانگ در مرحله اول سازندگی مرکز خدمات پزشکی قرار دارد. کارهای زیادی باید تکمیل شود. اطمینان دارم با حمایت دولت و تلاشهای مستمر، سازندگی مرکز خدمات پزشکی جهانی سریعتر خواهد شد و ما هر چه بیشتر به بیماران خارجی خدمت ارائه خواهیم کرد

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید