CRI Online

پیشنهادات نمایندگان مجلس ملی برای فقرزدایی هدفمند

GMT+08:00 || 2018-03-19 15:35:16        cri

دولت مرکزی چین در گزارش کار امسال دولت باردیگر بر تقویت فقرزدایی هدفمند تاکید کرد. در روزهای اخیر نمایندگان شرکت کننده در اولین نشست سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین در پکن درباره فقرزدایی پیشنهاداتی را مطرح کردند.

هشتم مارس در روز بازدید از هیأت استان هونان در اولین نشست عمومی سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین‌، چین یو فی نماینده مجلس ملی که بعد از سال1985به دنیا آمد، درخصوص توسعه روستایی عنوان کرد:" در میان شاغلان کشاورزی سراسر کشور 98 درصد، خانوارهای کشاورز متوسط و کوچک هستند، مساحت مزارع آنان بیش از 70درصد مزارع کل کشور را تشکیل می دهد. شکوفایی صنعتی، کلید رستاخیز روستایی محسوب می شود، برای توسعه صنایع روستایی نباید تولید کشاورزی کوچک نادیده گرفته شود ،کشور باید با طور مناسب از خانوارهای کشاورز کوچک و با قدرت از تشکیل تعاونی تخصصی کشاورزان پشتیبانی کند. "

چین یو ‌فی، از دانشگاه ییل آمریکا فارغ التحصیل شد، حالا سرپرست یک دهکده دورافتاده است، طی 6 سال گذشته وی در راس روستائیان به بهسازی سیستم آبیاری ، ساخت خانه پرستاری سالمندان ، ارتقای سطح امنیت اتوبوس مدارس روستایی و تجهیز این دهکده به اینترنت بی سیم پرداخت. چنین اقداماتی موجب تغییرات چشمگیر سیمای محلی و زندگی مردم شده است.

چین یو فی که برای اولین بار به نمایندگی مجلس ملی انتخاب شد، با اشاره به یکی از پروژه‌های فقرزدایی با حضور خود پیشنهاد داد که باید با سالم سازی سیستم تامین‌، استعدادهای بیشتری را به توسعه در روستاها جلب کند.

وی افزود: " شاغلان کارآفرین در روستاها نه تنها می توانند کمک مالی دولت را دریافت کنند ، بلکه آموزش تخصصی و کمک منابع از موسسات و سرمایه گذاران برتر و بخشهای دولتی را نیز به خود اختصاص می‎دهند. در چند سال اخیر در جریان فقرزدایی قدرت جامع آنان به مراتب ارتقا یافته است و در بازار استعدادیابی جذابیت بیشتری پیدا کرده‎اند."

برای تحقق فقرزدایی هدفمند‌، نقش موسسات ضروری است. سون پی‌سو نماینده مجلس ملی از ساتان شن‌دونگ و رئیس هیأت مدیره گروه اینسپور پیشنهاد کرد که می توان با کاربرد دادهای بزرگ از سه زمینه شناسایی دقیق ، کمک هدفمند و ارزیابی دقیق مسائل را بطور موثر حل کرد. " اطلاعات رایانه‌های ابری و داده های بزرگ در امور فقرزدایی به کار می رود، با کمک داده های بزرگ جمعیت فقیر و علت فقر آنان مشخص می‌شود، اقدامات کمکی بطور موثر اجرا می شود تا جنگ فقرزدایی به پیروزی برسد. تا پایان سال گذشته " ابر فقرزدایی هدفمند با داده های بزرگ " در بیش از ده استان و شهر مورد استفاده قرار گرفته است. "

در 5سال گذشته 68میلیون نفر از جمعیت فقیر کاهش یافته و میانگین کاهش سالانه به 13میلیون و 700هزار تن رسید. نرخ فقر و تهیدستی از 10.2درصد به 3.2درصد کاهش یافت. طبق برنامه تا سال 2020تمامی جمعیت فقیر روستایی چین کاملا از فقر و تهیدستی خارج می شود. در برنامه کار دولت امسال مطرح شد که بیش از 10میلیون نفر از جمعیت فقیر روستایی کاهش یافته و 2میلیون و 800هزار تن از مناطق فقیر به مناطق دیگر مهاجرت می‎کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید