CRI Online

رهبران دوره جدید جمهوری خلق چین انتخاب شدند

GMT+08:00 || 2018-03-17 10:50:02        cri

قبل از ظهر 17 مارس 26 اسفند پنجمین نشست عمومی اولین اجلاس سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین در پکن برگزار شد و شی جین پينگ با به دست آوردن کل آراء موافق به ریاست جمهوری خلق چین و ریاست کمیسیون نظامی جمهوری خلق چین انتخاب شد .

همچنین لی جن شو به ریاست کمیته دائمی سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین و وانگ چی شن به معاونت رییس جمهوری خلق چین انتخاب شدند.

بعد از پنجمین نشست عمومی مراسم سوگند قانون اساسی برگزار شد، این اولین بار پس از اجرای نظام سوگند قانون اساسی است که رهبران چین در اجلاس مجلس ملی سوگندنامه قانون اساسی را قرائت کردند.

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید