CRI Online

تاکید مقام بانک سرمایه گذاری تجهیزات زیربنایی آسیا بر تاثیرات طرح ساخت یک کمربند یک جاده

GMT+08:00 || 2018-03-16 11:21:20        cri

رادک پیفل مدیر عامل لهستانی بانک سرمایه گذاری تجهیزات زیربنایی آسیا پنجشنبه 15 مارس در جاکارتا در مصاحبه ای با خبرنگاران رادیو بین المللی چین گفت: وی به برگزاری نشست سالانه دو مجلس چین بسیار توجه کرده و گزارش کار دولت امسال پیام گسترش درهای باز چین را به جهان داد. این با روحیه همکاری و همبستگی بانک سرمایه گذاری تجهیزات زیربنایی آسیا بسیار منطبق است و امیدواریم ساخت یک کمربند یک جاده سود گسترده ای برای مردم آسیای مرکزی و شرقی و مردم آسیای جنوب شرقی به همراه آورد.

رادک پیفل گفت: در گزارش کار دولت چین امسال آمده است با تشکیل نظام جدید درهای باز همه جانبه، همکاریهای بین المللی برای ساخت یک کمربند یک جاده را به پیش سوق خواهد داد. وی افزود، پیشنهاد ساخت مشترک یک کمربند- یک جاده با حضور و استقبال بیشتر و هر چه گسترده تر کشورهای جهان مواجه می شود، زیرا همکاریهای تحت چهارچوب این پیشنهاد بر اساس سود متقابل انجام می شود. امور عمده بانک سرمایه گذاری تجهیزات زیربنایی آسیا کمکرسانی به ساخت تجهیزات زیربنایی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام است و با برنامه یک کمربند-یک جاده ارتباط نزدیکی دارد و حتما باعث پیشرفت جهشی روند ساخت تجهیزات زیربنایی کشورهای مربوطه و بهره مندی گسترده مردم این کشورها خواهد شد

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید