CRI Online

رییس جمهوری تاجیکستان: نباید هوشیاری خود در برابر تهدیدهای تروریستی را از دست بدهیم

GMT+08:00 || 2018-03-14 15:03:13        cri

امامعلی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان سه شنبه 13 مارس (22 اسفند) گفت: با وجود این که مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه به پایان می رسد، نباید هوشیاری خود در برابر تهدیدهای تروریستی را از دست بدهیم.

امامعلی رحمان همین روز در دیدار خود با کارمندان دادستانی کل تاجیکستان گفت: با وجود این که مبارزه با تروریسم در داخل سوریه و عراق به پایان می رسد، اما سازمان افراطگرای داعش و بقیه سازمانهای تروریستی کاملاً از بین نرفته اند و بخشهای مختلف تاجیکستان نباید هوشیاری خود را از دست بدهند.

وی تاکید کرد: در جهان امروز، تهدید افراطی گرایی و تروریسم روز به روز افزایش می یابد. مبارزه با افراطگرایی و تروریسم همواره یکی از مهمترین وظایف نهادهای مدافع قانون و بخشهای نیرومند تاجیکستان به شمار می رود.

وی افزود: با هدف پیشگیری از شرکت شهروندان تاجیکستان در درگیری‌های مسلحانۀ کشورهای دیگر، دولت تاجیکستان قوانین ‌جزایی را تغییر داده و بر اساس این قوانین، شهروندان تاجیکستان که دیگر در درگیریهای مسلحانۀ کشورهای دیگر شرکت نمی کنند، در صورتی که جرائم دیگری هم نداشته باشند، از مجازات معاف می شوند. هدف از این اقدامات دولت تاجیکستان این است که شهروندان تاجیکستان که فریب خورده و در درگیریهای مسلحانۀ کشورهای دیگر شرکت کرده اند به خانواده های خود بازگردند.

بنا به آمار وزارت کشورداری تاجیکستان در اوائل سال 2016 میلادی، در مجموع حدود 1000 شهروند تاجیکستان در سوریه و عراق به داعش پیوسته اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید