CRI Online

چین از حضور کشورهای مسیر یک کمربند - یک جاده در بازار چین استقبال می کند

GMT+08:00 || 2018-03-14 14:42:38        cri


شیائو یا چینگ رییس کمیسیون نظارت و مدیریت اموال دولتی شورای دولتی چین 13 مارس در جمع خبرنگاران در رهگذر وزرای اولین نشست سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین گفت: یک کمربند - یک جاده برای کشورهای مربوط فرصتهای اشتغال و توسعه اقتصادی فراوانی فراهم کرده است، از راهیابی شرکتهای این کشورها به بازار چین استقبال می کنیم.

وی افزود: شرکتهای مرکزی چین فعالانه نسبت به طرح یک کمربند - یک جاده واکنش نشان داده و در سالهای اخیر پروژه های زیادی در این زمینه اجرا کرده و به پیشرفتهای شایان توجهی رسیده اند. از لحاظ کلی یک کمربند - یک جاده برای شرکتهای مرکزی چین فرصتهای جدید و فراوانی فراهم کرده و در عین حال نیز برای کشورهای مسیر یک کمربند - یک جاده فرصتهای اشتغال و توسعه اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است. در عین حال ما از مؤسسات کشورهای مربوط جهت بازاریابی در چین و همکاری با مؤسسات دولتی چین استقبال می کنیم. یک کمربند - یک جاده به نفع این کشورها و برد - برد است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید