CRI Online

مقام تایلند: ایجاد کمیته ملی نظارت و بازرسی چین پاسخگوی نیاز کشور است

GMT+08:00 || 2018-03-14 19:57:12        cri

 پیش نویس قانون نظارت و بازرسی جمهوری خلق چین سیزدهم مارس (22 اسفند) برای بررسی به نخستین نشست سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین تسلیم شد. این رویداد مورد توجه فوق العاده سیاست مداران تایلند قرار گرفت. پایسال پوچمونگکول مشاور معاون نخست وزیر تایلند در گفت و گو با رادیو بین المللی چین در این باره اظهار کرد، ایجاد کمیته ملی نظارت و بازرسی در چین پاسخگوی نیازهای آن کشور برای توسعه است.

وی گفت: ایجاد این کمیته پاسخگوی نیازهای روز این کشور است. از برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین به این سو، آقای شی جین پینگ همواره به مبارزه با فساد اهمیت داده و این امر بر حیات حزب کمونیست چین افزوده است. ایجاد کمیته ملی نظارت و بازرسی در چین به معنای شکل گیری یک دستگاه سراسری برای بازرسی و نظارت عملکرد مقامات در چین است و تصمیم بسیار صحیح و ضروری به شمار می آید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید