CRI Online

ایجاد سکوی دیجیتال تنها خط تصویری جهان در چین

GMT+08:00 || 2018-03-12 15:52:23        cri

دانشمندان چینی 11 مارس در پکن اعلام کردند که تعدادی از کتب باستانی «دونگ با» را به صورت دیجیتال درآورده و سکوی دیجیتال قابل اشتراکی برای آنها در جهان ایجاد کرده اند.

خط «دونگ با» تنها خط تصویری در جهان است که هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر کتب باستانی قوم «نا سی» که به خط «دونگ با» نوشته شده، به بیش از 30 هزار جلد می رسد و از سوی یونسکو «میراث یاد جهانی» نامیده می شود. این کتب باستانی «دونگ با» در مناطق مختلف جهان نگهداری می شود و موضوع و ارزش آنها شناخته نشده است. در عین حال کسانی که می توانند به درستی این کتب باستانی را بشناسند، کم یابند و در آینده ممکن است هیچ کس قادر به خواندن و شرح این آثار باستانی «دونگ با» نباشند.

در 5 سال گذشته دانشگاه علوم اطلاعات پکن به همراهی نهادهای دیگر بیش از 3000 جلد کتاب باستانی «دونگ با» را به صورت دیجیتالی سامان داده و یک سکوی اشتراکی بین المللی دیجیتالی برای آنها ایجاد کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید