CRI Online

کارمند جوان آفریقایی: اصلاحیه قانون اساسی چین ویژگی توسعه نظام سیاسی چین در گذر زمان را نشان داد

GMT+08:00 || 2018-03-12 16:20:09        cri
اصلاحیه قانون اساسی جمهوری خلق چین بعد از ظهر 11 مارس در سومین نشست عمومی نخستین اجلاس سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسید. وادِیسور روکاتو میانجی دفتر سازمان پیشنهاد گزارش جهانی در آفریقا بر آن است که تصویب اصلاحیه قانون اساسی چین ویژگی توسعه نظام سیاسی چین با گذر زمان را نشان می دهد. در مقایسه با نظامهای سیاسی دیگر، نظام سیاسی چین امتیاز خود را دارد.

وی افزود: توسعۀ سریع چین به ویژه ثمرات عظیم چین در زمینه اقتصادی، تجربیات قابل استفادۀ زیادی برای بسیاری از کشورها فراهم کرده است.

خانموادِیسور روکاتو در عین حال گفت که چین ظرف 40 سال بعد از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به ثمرات چشمگیری نایل آمده است. با وجود آنکه چین در حال حاضر با چالشهای زیادی مانند جمعیت فقیر، فاصله توسعه بین شهر و روستا و آلودگی محیط زیست روبرو است، وی ابراز اطمینان کرد که چین نیروی اصلاحات و درها باز را تقویت کرده و در مسیر توسعه این مسائل را حل خواهد کرد

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید