CRI Online

توجه جامعه بین المللی به اصلاح قانون اساسی جمهوری خلق چین

GMT+08:00 || 2018-03-12 21:00:12        cri

اصلاحیه قانون اساسی جمهوری خلق چین بعد از ظهر یازدهم مارس در نخستین نشست عمومی نخستین اجلاس سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسید. رسانه های گروهی عمدۀ جهان این رویداد را گزارش کردند و شخصیتهای محافل مختلف خارجی ضمن ارزیابی مثبت آن ابراز عقیده کردند که اصلاح قانون اساسی به موقع بود که پیشرفت در عصر جدید را تضمین می کند و اهمیت واقعاً مهم و تاریخی دیرپایی خواهد داشت.

مروان سوده رییس انجمن دوست بین المللی نویسنده و خبرنگار اردنی نظر داد که اندیشۀ شی جین پینگ با نام سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید در قانون اساسی درج شد و تضمین می کند که چین به رهبری کمیتۀ مرکزی حزب که هستۀ آن رفیق شی جین پینگ است، به صورت پیوسته و با ثبات پیشرفت می کند. در سالهای اخیر پیشرفت چین الگویی برای جهان ایجاد کرده و در عصر جدید اقتصاد و جامعۀ چین شکوفاتر و مدیریت کشور موفقتر می شود.

ماکوتو نیشیدا مدیر کل حزب کومیتو در سنا گفت که همراه با ورود سوسیالیسم با ویژگی چین به عصر جدید، چین در امور بین المللی نیروی تاثیرگذار مهمی پیدا کرده است. درج پایبندی بر راه پیشرفت صلح آمیز و پایبندی بر راهبرد منافع متقابل، برد برد و اصلاح، پیشبرد تاسیس جامعه بشری با سرنوشت مشترک در قانون اساسی نشانگر اهمیت همآهنگی با پیشرفت صلح آمیز جهان است و نشان می دهد که چین تمایل زیادی به ادای سهم خود برای سرنوشت مشترک بشر است.

داوید گُسه کارشناس مسائل بین الملل فرانسه و بنیانگذار انجمن چین و اروپا اظهار کرد که در شرایط کنونی که چند جانبه گرایی مورد تهدید شدید واقع شده، این که چین پیشبرد ایجاد جامعۀ مشترک بشری با سرنوشت مشترک را در قانون اساسی درج می کند، اهمیت زیادی پیدا می کند و تعهد حزب کمونیست چین و دولت چین برای مدیریت سراسر جهان را نشان می دهد. چین بر پیشرفت صلح آمیز و منافع برابر و برد برد پایبند است و به شاهراه شکوفایی و امنیت جهان تبدیل شده است

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید