CRI Online

تصویب طرح اصلاح قانون اساسی در مجلس ملی نمایندگان خلق چین

GMT+08:00 || 2018-03-12 15:16:26        cri

روز یکشنبه 11 مارس، طرح اصلاح قانون اساسی جمهوری خلق چین در نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق چین تصویب شد و پس از 14 سال مضامین جدیدی در قانون اساسی قرار گرفت. شن چون یائو رییس کمیته حقوقی کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در کنفرانس خبری اعلام کرد: بازنگری قانون اساسی رویداد بزرگی در امور سیاسی چین بود و دستاورد مهم و بزرگی در راستای قانونمداری در شرایط توسعه سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید به شمار می رود. تصویب طرح اصلاح قانون اساسی به طور حتم به تضمین توسعه امور حزب کمونیست و کشور یاری کرده و برای تقویت قانونمداری سوسیالیستی چین سودمند است.

در نشست عمومی مجلس ملی نمایندگان خلق چین، طرح یاد شده با 2958 رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع تصویب شد. بر اساس مقررات مربوط، طرح یاد شده بیش از دو سوم آراء را به دست آورد و تصویب شد. هیئت رییسه نشست سالانه مجلس ملی چین پس از آن با انتشار اطلاعیه ای تصویب و اجرای طرح یاد شده را اعلام کرد.

شن چون یائو رییس کمیته حقوقی کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین پس از نشست یاد شده در کنفرانس خبری اعلام کرد: روند تجدید قانون اساسی بر اساس تشریفات قانونی انجام شده و هدف قرار دادن اندیشه و رهنمود مهم و بزرگ در قانون اساسی تحقق یافته و در آن دستآوردها، تجربیات و نیازهای جدید برای توسعه امور حزب و کشور و همچنین به روز رسانی و پیشرفت قانون اساسی بر اساس تداوم، ثبات و اعتبار آن را نشان داده است.

بنا به گزارش 21 بند از قانون اساسی چین تجدید شد که در آنها اندیشه سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید که توسط شی جین پینگ رییس جمهوری چین ارایه شده، به عنوان اندیشه راهنمایی امور سیاسی و اجتماعی چین مشخص شد. شن چون یائو در این باره تأکید کرد: یکی از ویژگیهای قانون اساسی چین، تعیین اندیشه راهنمای ملی است. بنابراین، قرار دادن اندیشه یاد شده شی جین پینگ در قانون اساسی به روزرسانی اندیشه راهنمای ملی را نشان می دهد.

این مقام چینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در طرح اصلاح قانون اساسی بندهایی مبنی بر آنکه رییس جمهوری و معاون رییس جمهوری نمی توانند بیش از 2 دوره مقام خود را در تصدی داشته باشند، حذف شد. وی افزود: تجدید این بند برای تکمیل نظام رهبری ملی و امنیت و ثبات درازمدت حزب کمونیست و کشور سودمند است.

وی گفت: «ترکیب رهبری کمیته مرکزی حزب کمونیست، کمیسیون مرکزی نظامی و ریاست جمهوری برای حزب بزرگ، حزب کمونیست و کشور بزرگ چین نه تنها ضروری، بلکه مناسب است. اصلاح بند 79 در این راستا برای حفظ اعتبار و رهبری یکپارچه کمیته مرکزی حزب کمونیست با محوریت آقای شی جین پینگ و تکمیل نظام رهبری ملی و نیز امنیت و ثبات درازمدت حزب و کشور سودمند اس.»

شایان ذکر است از میان 21 بند اصلاحی، 11 بند مربوط به کمیته نظارت و بازرسی است. «جن شو نا» معاون کمیته امور حقوقی کمیته دایمی مجلس ملی چین در این باره گفت: این اقدام در راستای طراحی اصلاح نظام نظارت و بازرسی چین صورت گرفته که به پیشبرد مبارزه با فساد در کشور یاری می کند.

وی گفت: «هدف از تعمیق اصلاحات سازوکار نظارت و بازرسی سامان دادن نیروهای مبارزه با فساد و تقویت رهبری یکپارچه حزب در مبارزه با فساد و ایجاد سازوکار معتبر و مؤثر نظارت و بازرسی در کشور است که یکی از کارهای مهم آن ایجاد کمیته نظارت و بازرسی است. در طرح اصلاح قانون اساسی با تأیید ایجاد این کمیته، پایه حقوقی قانون اساسی در این راستا بنا نهاده شده و به طور حتم به شکلگیری سبک درستکاری حزب کمونیست و مبارزه با فساد یاری خواهد کرد.»

علاوه بر این «ساخت چین به شکل کشوری سوسیالیستی و مدرن حاکی از قدرت، دمکراسی، تمدن، همآهنگی و زیبایی»، «رهبری حزب کمونیست چین ویژگی اساسی سوسیالیسم با ویژگی چین است»، پایبندی چین بر توسعه صلح آمیز و راهبرد درهای باز با منافع متقابل، سوگند خوردن کارمندان دولتی در تحلیف خود نیز در طرح اصلاحی قانون اساسی قید شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید