CRI Online

دردسر نو شدن...

GMT+08:00 || 2018-02-16 17:51:11        cri

نونوار شدن حس ویژه سال نو است. کوچک تر که باشی دوست داری لباس و کفش و ... نو داشته باشی و بزرگ تر که شدی نو کردن لوازم خانه و اداره را هم براساس وضعیت جیب مبارک، به موارد نو شدن اضافه می کنی، این حال و هوا قشنگ است اما باید اعتراف کرد که برای برخی که قرار است سر کیسه را شل کند، دردسر ساز خواهد بود. در واقع در کنار دردسرهای خرید، خرج سفر و تهیه بلیت و ... این مورد را هم باید اضافه کرد، اما آیا با بزرگ ترین دردسرهای این دوره جوانان چینی آشنا هستید؟!

دردسر ویژه جوانان چینی در سفرهای بهاره اصولا پاسخگویی به والدین است که اگر مجرد هستید، باید پاسخی مناسب برای تنهایی سفر کردن خود داشته باشی... و اگر زوجی بدون بچه هستید هم باید به دنبال بهانه ای برای نداشتن نوه برای والدین خود باشید!

شما بگویید، کدام یک از این دردسرها گریبان شما را گرفته است؟!

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید