CRI Online

هفته "جشنواره راه دریایی ابریشم فوچینگ"

GMT+08:00 || 2018-02-14 09:57:14        cri

هفته "جشنواره راه دریایی ابریشم فوچینگ" در روز 12 فوریه آغاز شد. این نشان دهنده سال پنجم پیشنهاد کمربند و جاده چینی است. هدف از برگزاری این فعالیت ها حفظ فرهنگ جاده ابریشم فوجو و تشویق شرکت های داخلی و بین المللی به استفاده از جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم است. این رویداد که تا 21 فوریه ادامه خواهد داشت، نخستین نوع آن است که در فوچینگ برگزار می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید