CRI Online

نمایشگاه بین المللی هنر مجسمه های برفی شن یانگ

GMT+08:00 || 2018-02-13 18:20:23        cri

. بیش از 500 مجسمه یخی در نمایشگاه بین المللی هنر مجسمه های برفی شن یانگ در شهر شن یانگ، استان لیائو نینگ در شمال شرقی چین به نمایش گذاشته شده است. بسیاری از مجسمه ها از روی نمادهای چین ساخته شده است. اگر شرایط آب و هوایی اجازه دهد، این رویداد تا 2 مارس ادامه خواهد یافت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید