CRI Online

تمرین لباس سیزده نمایش مردمی

GMT+08:00 || 2018-02-13 18:08:32        cri

تمرین لباس سیزده نمایش مردمی در نمایشگاه برکت سال نو معبد پکن در با دا چو برگزار شد. نمایشگاه سنتی معبد صدمین سالگرد خود را در سال 2014 گذراند. نمایشگاه امسال برکت سال نو معبد میزبان رشته برنامه های فرهنگی مانند استقبال از سال جدید، ورود به دروازۀ برکت، قدم زدن در جاده های برکت، شمع افروزی، به صدا در آوردن زنگ و نواختن طبل می شود. این نمایشگاه بازدید کنندگان را با فرهنگ قدیمی معابد پکن آشنا می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید