CRI Online

آرزو و آرمان سال نو شما چیست؟

GMT+08:00 || 2018-02-12 15:47:29        cri

دوستان و همراهان بخش فارسی رادیو بین المللی چین!

همانطور که اطلاع دارید به زودی سال نو چینی شروع می شود. یعنی امسال دقیقاً 27 بهمن (دلو) 1396 هجری خورشیدی نخستین روز این سالشمار قمری چین است که برای مردم این کشور از اهمیت بسیاری برخورد است. برای مردم چین این ایام که تعطیلاتی طولانی است غیر از آن که فرصتی برای بازگشت به زادگاه، دیدار با افراد خانواده و دید و بازدید و استراحت از کار یک ساله است، یک نقطۀ آغاز نیز محسوب می شود. در این نقطۀ آغاز شمار زیادی از مردم مخصوصاً جوانها برای سال جدید برنامه ریزی می کنند. برنامه ریزی کارهایی که به نظر سخت یا آرمانی می آید. مثل شروع یک شغل، شروع زندگی، پیدا کردن شریک زندگی، شروع تحصیل، کنار گرفتن از کاری که دوست ندارند و دست زدن به کاری که غصه سر آید، سفر به دور دنیا و هزار رؤیا و تصمیم کبری و صغرای شخصی که مال هر کس برایش مهم و ارجمند است و ممکن است به فکر هیچ کس دیگری حتی نرسد...

با توجه به این که تنها حدود چهار هفته بعد از سال نو چینی، نوروز 1397 و سال نو هجری خورشیدی در ایران و افغانستان هم شروع می شود، رؤیا و برنامه و آرمان شما چیست؟ خوشحال می شویم رؤیا و آرمان و برنامه و حتی فهرست بلند و کوتاهشان را در همین جا به ما و مخاطبان و دوستان دیگرمان هم اعلام کنید. خدا را چه دیده اید؟ شاید ثبتشان در اینجا انگیزه و بهانه ای برای عملی کردنشان شد. کلک هم نزنید!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید