CRI Online

تأکید مدیر کل سازمان بهداشت جهانی بر ایجاد نیروی ذخیره مقابله با بحران بهداشت جهانی

GMT+08:00 || 2018-02-09 15:55:32        cri

تدروس اذانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه 7 فوریه در نشست خبری در ژنو با مرور کارهای عمده سازمان بهداشت جهانی از زمان روی کار آمدن خود تأکید کرد: این سازمان برنامه دارد یک نیروی ذخیره برای مقابله با بحران بهداشت جهانی تشکیل دهد تا به طور مؤثر با حوادث بهداشت عمومی در جهان و بیماریهای جدید مقابله شود.

تدروس اذانوم گفت: این نیروی ذخیره باید متشکل از هزاران نفر از پزشکان با تجربه 50 کشور جهان باشد و آنها باید در هر موقعی آماده باشند و در اسرع وقت با اوضاع اضطراری بهداشتی مقابله کنند.

وی یک کار مهم دیگر این سازمان را کمک به کشورها برای ایجاد بیمه درمانی برای همۀ مردم اعلام کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید