CRI Online

وزیر خارجه این کشور را به پاکستان کشاند

GMT+08:00 || 2018-02-09 10:55:20        cri

'محمد عاصم' وزیر امور خارجه مالدیو به دنبال افزایش بحران سیاسی در کشورش، روز پنجشنبه برای جلب حمایت های سیاسی و دیپلماتیک پاکستان به اسلام آباد پایتخت این کشور سفر کرد.

به گزارش رسیده، محمد عاصم وزیر امور خارجه مالدیو هم اکنون وارد اسلام آباد شده و گفته می شود ماموریتش جلب حمایت های چین، پاکستان و عربستان است.

گفته می شود قرار است وزیر امور خارجه مالدیو پیام ویژه عبدالله یمین رئیس جمهوری کشورش را به نخست وزیر پاکستان تقدیم کند.

یمین دوشنبه گذشته در کشور حالت فوق العاده اعلام کرد و رای دیوان عالی را در ابطال محکومیت 9 نفر از مخالفان دولت بخاطر مشارکت در اقدام تروریستی، غیر قانونی است.

رئیس جمهوری مالدیو پس از غیر قانونی خواندن رای دیوان عالی به نیروهای امنیتی دستور داد به ساختمان این دیوان حمله و 'مامون عبدالقیوم'، رئیس جمهوری سابق را بخاطر حمایت از مخالفان یاد شده، بازداشت کنند.

مخالفان یمین او را به فساد، سوء حاکمیت و نقض حقوق بشر متهم می کنند و یمین، مجلس مالدیو را که مخالفان در آن اکثریت دارند، بطور موقت تعطیل کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید