CRI Online

میزان تجارت خارجی چین در ماه ژانویه سال 2018 میلادی بیش از 16 درصد افزایش یافت

GMT+08:00 || 2018-02-08 15:56:39        cri
طبق آمار اداره کلی گمرک چین که 8 فوریه منتشر شد، در ماه ژانویه سال 2018 میلادی، میزان تجارت خارجی کالاهای چین به بیش از 2.5 تریلیارد یوان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش یافته است. در این میان، ارزش واردات حدود 1.2 تریلیارد یوان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است، ارزش صادرات 1.3 تریلیارد یوان بود و مازاد تجاری به شدت کاهش یافته است.

از لحاظ ویژگی تجارت خارجی، افزایش واردات و صادرات تجارت معمولی افزایش و درصد آن در میزان کل تجارت نیز افزایش یافته است. ارزش صادرات و واردات در بازار اروپا، آمریکا، ژاپن و آسه ‎آن افزایش یافته است و سرعت رشد صادرات و واردات با کشورهای حاشیۀ یک کمربند یک جاده از سرعت رشد کلی بالاتر است. واردات و صاردرات مؤسسات شخصی، مؤسسات دارای سرمایه گذاری بازرگانان خارجی و مؤسسات دولتی نیز افزایش یافته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید