CRI Online

به خانه جدیدمان برویم!

GMT+08:00 || 2018-02-07 16:10:38        cri

جی جوئه جی جو، یک پسر 9 ساله است که با خانواده اش در روستای دور افتاده ای در استان سی چوان زندگی می کنند. آنها منتظرند خانۀ جدیدشان در دامنۀ کوه ساخته شود.

روستای جی جو در ارتفاع 2800 متری واقع است و از شهر فاصلۀ بسیاری دارد. روستاییان محلی، از جمله خانواده جی جو سالهای گذشته را زیر خط فقر زندگی کرده اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید